SUKO-1

مهندسان ما برای انجام نصب و راه اندازی تجهیزات در محل کارخانه مشتری هبی رفتند.

مشتریان هبی خریداری کردند   اکسترودر میله ای UHMWPE و  اکسترودر لوله UHMWPE

مشتریان هبی یک دستگاه اکسترودر میله ای UHMWPE و یک دستگاه اکسترودر لوله ای UHMWPE خریداری کردند. مهندسان ما برای نصب و رفع اشکال تجهیزات به سایت مشتری مراجعه کردند. مراحل نصب بسیار نرم و کیفیت تولید تجهیزات خوب بود.

روند راه اندازی نرم و روان بود و تجهیزات در طول آزمایش به خوبی کار می کردند. شرکت ما همچنین مواد اولیه بازیافتی را برای آزمایش در اختیار مشتریان قرار داده است که باعث صرفه جویی در مصرف زباله های غیرضروری در هنگام آزمایش می شود. مهندسان ما همچنین به کادر فنی مشتری راهنمایی و آموزش می دهند. مشتری از خدمات ما بسیار راضی است.


زمان ارسال: مارس -2011-2018